Kontaktuppgifter

Du är hjärtligt välkommen att besöka Westers, både ensam och i grupp. Grupper ombedes dock boka plats på förhand. För grupper ordnas guidade rundtrurer i trädgården.
Våra kontaktuppgifter är:
Gunilla Törnroos
Finnuddsvägen 1255
25700 KIMITO
tel. 040-5541599
e-post: westers@westers.fi

Köranvisningar

Westers Trädgård finns i Kila by i nordöstra delen av Kimitoön. Avståndet till Helsingfors är 140 km, till Åbo 75 km och till Salo 30 km.
Från Kimito kyrkby: 13 kilometer längs väg 1835 mot Angelniemi (vägen startar vid Kimito kyrka). Från Salo: kör ca fem kilometer mot Åbo, sväng därefter till vänster in på väg 1835 mot Angelniemi. Vid Kokkila för en färja över till Kimitoön (trafikerar dygnet runt, tre gånger per timme. Ingen avgift). Fortsätt längs väg 1835 mot Kimito kyrkby ca 13 kilometer. Westers trädgård ligger alldeles vid landsvägen och är tydligt utmärkt med skyltar.